Pratik Bilgiler

2021 Yılı Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı

Muhasebe İşlem Fişi

2021 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar

Ekonomik Sınıflandırma (Gider)

Ekonomik Sınıflandırma (Gider) Açıklamaları

2021 - 2023 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

2021 Yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Memur Maaş Katsayıları 2021 1.Yarıyıl Göstergeleri)

2021 Yılı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

2021 Yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:313)

2021 Yılı E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar)

2021 Yılı K Cetveli (Ek Ders-Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

2021 Yılı İ Cetveli (Parasal Sınırlar)

2021 Yılı H Cetveli (Yurtiçi Gündelikler)

2020 Yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Memur Maaş Katsayıları 2020 2.Yarıyıl Göstergeleri)

2020 Yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Memur Maaş Katsayıları 2020 1.Yarıyıl Göstergeleri)

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Elektronik Ortamda Düzenlenebilen Belgeler)

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı (01.01.2020-31.12.2021)

2020 Yılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Genelgesi (Sıra No 4)

2020 Yılı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

2020 Yılında Ocak Ayı İtibariyle Uygulanacak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Konulu Bilgillendirme Kılavuzu

2020 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar

2020 Yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

2020 Yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:310)

2020 Yılı H Cetveli (Yurtiçi Gündelikler)

2020 Yılı İ Cetveli (Parasal Sınırlar)

2020 Yılı K Cetveli (Ek Ders-Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

2020 Yılı E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar)

2020 Yılı Damga Vergisi Genel Tebliği

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2019/1) (Parasal Sınırlar)

Maaş İstatistikleri Verileri

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Kullanıcı Kılavuzları

Ödeme Emrine Bağlanacak Belgeler

2020 Yılı Vergi Takvimi

Kdv Tevkifat Oranları