Kuruluş

Daire Başkanlığımız; 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesi gereğince 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur.